?>

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Samsung EHS Climate hub mono a split.

EHS Mono

Zariadenie sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou, kde nie je potrebný hydrobox. Zásobník TUV je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia, je na ňom osadená elektronika a rozvody vrátane čerpadiel. Nevýhodou tohto zariadenia je, že sa voda dostáva tzv. von (exteriér), s čím je spojené riziko zamrznutia a poškodenia zariadenia. Preto je určené skôr do miernejších klimatických oblastí.


• vykurovanie priestoru a ohrev TUV – A2W
• chladenie priestoru A2W (obrátením cyklu vykurovania)
• chladenie a dodávka ochladzovanej vody v prípade potreby (reverzácia vykurovacieho cyklu)
• systém tvorí vonkajšia jednotka, hydraulická jednotka a zásobník TPV (voliteľný)
• kompatibilný s 2 hybridnými zdrojmi energie: solárny panel/ záložný kotol


EHS Split

Pokiaľ chcete tepelným čerpadlom iba kúriť, ohrievať (prípadne chladiť do vody), je tento systém ideálnym riešením. Veľmi kompaktné rozmery, tichá vonkajšia jednotka a samozrejme vynikajúca účinnosť.


• vykurovanie priestoru a ohrev úžitkovej vody A2W
• chladenie priestoru A2W (obrátením cyklu vykurovania)
• systém tvorí vonkajšia jednotka, hydraulická jednotka a zásobník TPV (voliteľný)
• kompatibilný s 2 hybridnými zdrojmi energie: solárny panel/ záložný kotol


EHS TDM

Jedinečný systém od Samsungu, ktorý okrem systému vzduch/voda, zvláda aj klasické klimatizácie na priamy výpar vzduch/vzduch. Tento systém Vám umožní v prechodných obdobiach jednoduché a rýchle chladenie/prikurovanie klimatizáciou, bez nutnosti ohrievať vodu vykurovacieho systému. V lete vám klimatizácia zaistí optimálne chladenie bez kompromisov. Väčšina výrobcov ponúka tepelné čerpadlá s tým, že dokážu aj chladiť. Toto chladenie je len do vody, čo je výrazne menej praktický spôsob.

Vzduch–vzduch + vzduch–voda

• priestorové vykurovanie a úžitková teplá voda A2W+ A2A
• priestorové chladenie A2W+ A2A (obrátením cyklu vykurovania)
• vonkajšia jednotka, hydraulická jednotka a zásobník teplej vody (voliteľný) a vnútorné jednotky (nástenné, štíhly dizajn).
• kompatibilný s 2 hybridnými zdrojmi energie (miestne): solárny panel/ záložný kotol

Len vzduch-voda

• priestorové vykurovanie a úžitková teplá voda A2W+ A2A
• priestorové chladenie A2W+ A2A (obrátením cyklu vykurovania)
• vonkajšia jednotka, hydraulická jednotka a zásobník teplej vody (voliteľný)
• kompatibilný s 2 hybridnými zdrojmi energie (miestne): solárny panel/ záložný kotol