ILVI , s.r.o.

Spoločnosť , sa venuje :

-Oprava a údržba elektrických zariadení.

-Predaj klimatizácii a tepelných čerpadiel.

-Revízie el. zariadení a kontrola spotrebičov.

-Revízie plynových zariadeni včetne chladiarenských zariadení .

-Kontroly tesnosti , únikov chladiarenských zariadení , doplňanie chladiva.

Technológie pre priemysel , /priemyselné chladenie , pekárenske stroje a zariadenia/.