Klimatizácia – Samsung smart wifi.

Klimatizácia so zariadením smart wifi má v sebe integrovaný modul na pripojenie do Vašej domácej wifi siete. Aby zariadenie fungovalo je nevyhnutné mať wifi router s pripojením na internet. Podľa priloženého návodu sa pripojí klimatizácia k wifi routeru, pričom je potrebné zariadenie zaregistrovať na stránkach Samsungu

Klimatizácia so zariadením smart wifi
Po úspešnej registrácii môžete svoju klimatizáciu editovať (premenovať, meniť heslo a pod.) na stránkach www.samsungsmartappliance.com.
Na týchto stránkach môžete registrovať ďalšie výrobky Samsung, ktoré majú wifi modul (chladničky, práčky, …). Naviac si môžete stiahnuť aplikáciu na ovládanie do smart telefónu, tabletu „Smart Air Conditioner“. Aplikácia je k dispozícii tak pre zariadenie Android – Google Play, ako aj  pre Apple – iTunes.


Ovládanie klimatizačného zariadenia

Zapína alebo vypína klimatizačné zariadenia. Môžete voliť režim prevádzky – Auto, Cool, Dry, Fan alebo Heat a tiež požadovanú teplotu miestnosti potiahnutím prsta po displayi, zobrazuje súčasnú teplotu.

Ovládanie klimatizačného zariadenia


Vytvorte si časový plán

Časový plán

Nastavte voliteľné funkcie klimatizačného zariadenia

Ovládajte voliteľné funkcie. Tieto funkcie sa môžu u jednotlivých klimatizačných zariadení líšiť.

Časový plán