Najčastejšie otázky

Čo je vykurovací faktor?

Vykurovací faktor, tiež označovaný ako výkonové číslo, sa používa na meranie energetickej účinnosti systému tepelného čerpadla. Napr. vykurovací faktor 4 znamená, že na každý kW vstupnej energie vyprodukuje systém (Tepelné čerpadlo) 4kW výstupnej energie vo forme tepla. To znamená, že systém pracuje s účinnosťou 400 %.

Je ľahké inštalovať prídavnú klimatizáciu po inštalácii systému EHS?

Je relatívne jednoduché k vstavanému inštalovanému systému EHS namontovať prídavnú klimatizáciu. Pracovník vykonávajúci montáž musí odpojiť vstavané potrubie od chladenia, k nemu namontuje ďalšie potrubie pre potreby novej klimatizácie .

Ako často vyžaduje systém EHS údržbový servis?

Pre optimálny chod a účinnosť sa vyžaduje každoročná prehliadka, v rámci ktorej sa skontroluje predovšetkým tlak vody, ovládací panel a ventily. Prehliadka trvá približne 1-2 hodiny.

Je možné inštalovať systém EHS so záložným kotlom?

Áno, je to možné. Záložný kotol je potrebné pripojiť elektrickým káblom k hydro jednotke systému EHS. Od tohto okamihu bude záložný kotol riadený v závislosti od okolitej teploty.

Je jednoduché namontovať solárny panel neskôr?

Solárny panel môžete nainštalovať aj neskôr, je však potrebné zvoliť vhodný model zásobníka s horúcou vodou, ktorú je možné pripojiť k solárnemu panelu.

Môže tepelné čerpadlo okamžite dodávať teplú vodu?

Nie. Systém EHS pracuje so zásobníkom horúcej vody, a preto trvá určitú dobu, než sa voda v ňom ohreje. Teplota vody sa však automaticky udržiava okolo nastavenej hodnoty a horúcu sprchu si tak môžete dopriať kedykoľvek.

Môžem sa sprchovať teplou vodou a zároveň používať klimatizáciu na chladenie?

Určite. Teplá voda, ktorou sa sprchujete, sa zhromažďuje v zásobníku na domácu teplú vodu. Teplota nahromadenej vody sa v zime či v lete udržiava automaticky okolo nastavenej teploty a horúcu sprchu si môžete dopriať aj v prípade, že je klimatizácia systému EHS nastavená na chladenie miestnosti.

Je možné klimatizáciou vykurovať miestnosť a zároveň aj ohrievať teplú vodu?

Technicky systém EHS vykuruje miestnosť a ohrieva vodu oddelene pomocou technológie TDM, ktorá tento chod prepína. Bude Vám však pripadať akoby vykurovanie aj ohrev vody prebiehali súčasne.

Do akej miery dôjde k narušeniu prevádzky pri montáži systému EHS?

Montáž systému EHS sa nelíši od inštalácií iných produktov a k žiadnemu zvláštnemu narušeniu nedôjde. V prípade, že pri vykurovaní podlahy použijete iný zdroj tepla, môžete využiť vstavané potrubie podlahového vykurovania a tepelný zdroj vymeniť.

S čím mám počítať pri inštalovaní klimatizácie, zvládol by som to sám?

Klimatizácia sa skladá z  vonkajšej a  vnútornej jednotky (jednotiek). Navzájom sú prepojené medeným, špeciálne izolovaným potrubím, ktoré sa spája pertlami a špecifickým zváraním. K vonkajšej jednotke treba zabezpečiť silové elektronapájanie a medzi jednotkami zaistiť komunikačný kábel. V jednotkách vzniká kondenzát vody, ktorý je potrebné odviesť buď do odpadu, alebo niekam von, čo sa nie vždy dá jednoducho vyriešiť. Na základe toho je zrejmé, že inštalácia klimatizácie nie je taká jednoduchá a vyžaduje odbornú vedomosť už pri jej výbere.

Budeme stavať RD a uvažujeme nad klimatizáciou?

Pokiaľ ste v štádiu plánovania stavby Vášho domu, je dobré si nechať zapracovať klimatizovanie miestností do projektu. Podklady, vrátane softvérovej podpory môžeme dodať Vášmu projektantovi. Klimatizáciu môžete realizovať aj tak, že sa najskôr pripravia rozvody a prípadnú inštaláciu jednotiek môžete odložiť na neskôr, kedy to Vaša finančná situácia dovolí. Nahliadnite do sekcie Tepelné čerpadlá, čo je ideálna kombinácia úsporného vykurovania a chladenia.

Som alergik, zhoršuje klimatizácia kvalitu vzduchu?

Nie, nezhoršuje, ba naopak. Samsung sa venuje zvýšenou mierou starostlivosti a ochrane zdravia. Klimatizácia Samsung obsahuje veľmi kvalitné viacstupňové filtre, dokonca také, ktoré vzduch nielen čistia, ale dokonca zbavujú baktérií, vírusov a alergénov. Klimatizácie Samsung sú navrhnuté tak, aby sa po vypnutí jednotky filtre automaticky vysušili, a tým zabránili tvorbe plesní a baktérií. U klimatizácie je dôležité, aby bola nastavená na rozumnú teplotu, aby ste  nedýchali vzduch vychádzajúci priamo z jednotky, ale až zmiešaný s okolitým vzduchom. Ďalej je dôležité dodržiavať údržbu zariadenia – hlavne čistenie filtrov, cca po každých 500 hodinách prevádzky. Teda i alergici si môžu bez obáv dopriať komfort klimatizácie.

Vysušuje klimatizácia pri chladení vzduch?

Áno, je to dané princípom klimatizovania. Suchší vzduch však v lete zvyšuje komfort. Čím je vlhkosť vzduchu vyššia, tým sa človek viac potí a má pocit väčšieho tepla a naopak.

Čo znamená invertorová klimatizácia?

Konvenčné modely klimatizácií fungujú na princípe On/Off, čo je značne nehospodárne, hlučné a nekomfortné. Invertorová klimatizácia využíva kontrolu výkonu klimatizácie, čím ušetrí oproti konvenčným modelom až 40 % energie. Výkon kompresoru klimatizácie sa prispôsobuje požadovanej teplote, a tým rýchlejšie dosiahne požadovanú teplotu a udržiava ju oveľa stabilnejšie. Samsung využíva technológiu Smart Inverter, ktorá je ešte úspornejšia a tichšia ako bežné invertorové klimatizácie.

Dá sa pomocou klimatizácie vykurovať?

Áno, klimatizácia Samsung dokáže v lete ochladzovať a v zime účinne vykurovať, a pritom veľmi úsorne. Dokonca vyhreje miestnosť výrazne rýchlejšie ako bežné (vodné) vykurovacie systémy.

Nebude ma klimatizácia rušiť počas spánku?

Klimatizácie Samsung majú špeciálnu funkciu – režim – Good sleep II, ktorá bola vyvinutá pre maximálny komfort počas spánku, a to  tak, aby Vás svojim chodom počas spánku nerušila.

Čo znamená Split a Multisplit?

Split je klimatizácia zložená z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky. Multisplit umožňuje napojenie viacerých vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu.

Môže byť klimatizácia bez vonkajšej jednotky?

Áno, ale naozaj funkčná klimatizácia obsahuje vždy vonkajšiu jednotku. Existujú mobilné klimatizácie bez vonkajšej jednotky, tieto jednotky majú nízku účinnosť a sú pomerne hlučné.

Môže byť vonkajšia jednotka umiestnená na slnku?

Áno, môže byť nainštalovaná buď priamo na južnú stranu alebo na strechu domu.

Ako je to so životnosťou klimatizácií?

Životnosť klimatizácií najviac ovplyvňuje kvalita jednotlivých komponentov a dĺžka prevádzky. Najdôležitejšia časť a zároveň srdce klimatizácie je kompresor. Odborne nainštalovaná a pravidelne servisovaná klimatizácia má životnosť cca 15 rokov.