?>

ILVI , s.r.o.

Spoločnosť , sa venuje servisu a predajom v oblasti vykurovania a chladenia .

Technológie pre priemysel a domácnosť : Tepelné čerpadlá /vzduch-voda/, kondenzačné kotly, klimatizačné jednotky.

Revízie el. zariadení , plynových spotrebičov včetne chladiarenských zariadení . Kontroly tesnosti -únikov chladiarenských zariadení.